ZAJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ KVALITY
V SYSTÉMU TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ukončený projekt MŠMT IPN

finální výstupy se právě nahrávají

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Rozcestník finálních výstupů projektu

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

  • Úvod k metodikám
  • Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání (Doporučení pro vyučující, vedení škola a vzdělávací politiku)
  • Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
  • Požadavky na učitelské studijní programy a obory
  • Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu)
  • Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnosti procesů v ITV)
  • Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kvality vzdělávacího procesu)
  • Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ