Workshopy: Zaměstnatelnost absolventů VŠ & Systémy managementu kvality

workshopy-ka2
07. květen 2014

Zveme Vás na workshopy klíčové aktivity 2 – Hodnocení kvality v oblasti vzdělávání. Každý z nabízených workshopů bude specializován a monotematicky zaměřen. Pracovní setkání si kladou za cíl informovat zájemce z řad managementu vysokých škol o problematice zaměstnatelnosti absolventů VŠ, druhou tematickou oblast pak budou tvoři otázky ohledně systému managementu kvality.

Prakticky orientované semináře KA3 „Komplexní hodnocení kvality VŠ“

seminare-KA3
28. duben 2014

Proběhly diseminační semináře klíčové aktivity 3 „Komplexní hodnocení kvality“. Prakticky orientované semináře si kladly za cíl informovat management vysokých škol i ostatní aktéry vysokého školství v ČR o práci s modelem komplexního hodnocení kvality a o postupu při zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ.

Každý z nabízených seminářů byl zaměřen na rozdílnou problematiku hodnocení kvality VŠ.

Níže naleznete prezentované materiály.

IPN Kvalita finišuje - konference představila výstupy a doporučení

zaverecna-konference
26. duben 2014

Ukončení řešení Individuálního projektu národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání" se blíží – projekt finišuje v červenci 2014. Při této příležitosti se 23.–24. dubna konala v Praze závěrečná mezinárodní konference projektu. Experti IPN Kvalita zde představili nejdůležitější výsledky své téměř čtyřleté práce.

VÝSTUPY Z KONFERENCE KE STAŽENÍ

Zveme na semináře „Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání – zkušenosti a doporučení“

Seminare_kvalita
15. duben 2014

IPN KVALITA ve dnech 6. a 13. května uspořádá diseminační semináře v oblasti vzdělávání a zvyšování kvality vzdělávací činnosti VŠ (klíčová aktivita 1). Cílem seminářů bude představit metodiku hodnocení a zvyšování kvality vzdělávacího procesu na vysokých školách, která spočívá ve vzájemném propojení definovaných výstupů z učení, způsobů vzdělávání a metod hodnocení.

Seminář – Zajišťování a hodnocení kvality přípravy učitelů v ČR

seminar_kasperske_hory
25. únor 2014

Ve dnech 2. a 3. dubna 2014 se v Kašperských Horách (hotel Šumava) uskuteční seminář klíčové aktivity 1/B – fakulty vzdělávající učitele. Seminář je určen pro rozšířený tým hodnotitelů z pilotního ověřování, řešitelům IPN KVALITA, zástupcům vysokých škol a fakult vzdělávajících učitele, učitelským asociacím, Akreditační komisi, zřizovatelům škol, členům školských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnavatelům atd.

Cílem akce je seznámit vysoké školy a další aktéry v oblasti přípravy učitelů s dosavadními výstupy klíčové aktivity 1/B, umožnit diskusi k výstupům a zajistit poslední úpravy závěrů před ukončením projektu IPN KVALITA.