Workshopy: Zaměstnatelnost absolventů VŠ & Systémy managementu kvality

workshopy-ka2
07. květen 2014

Zveme Vás na workshopy klíčové aktivity 2 – Hodnocení kvality v oblasti vzdělávání. Každý z nabízených workshopů bude specializován a monotematicky zaměřen. Pracovní setkání si kladou za cíl informovat zájemce z řad managementu vysokých škol o problematice zaměstnatelnosti absolventů VŠ, druhou tematickou oblast pak budou tvoři otázky ohledně systému managementu kvality.

Prakticky orientované semináře KA3 „Komplexní hodnocení kvality VŠ“

seminare-KA3
28. duben 2014

Proběhly diseminační semináře klíčové aktivity 3 „Komplexní hodnocení kvality“. Prakticky orientované semináře si kladly za cíl informovat management vysokých škol i ostatní aktéry vysokého školství v ČR o práci s modelem komplexního hodnocení kvality a o postupu při zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ.

Každý z nabízených seminářů byl zaměřen na rozdílnou problematiku hodnocení kvality VŠ.

Níže naleznete prezentované materiály.

IPN Kvalita finišuje - konference představila výstupy a doporučení

zaverecna-konference
26. duben 2014

Ukončení řešení Individuálního projektu národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání" se blíží – projekt finišuje v červenci 2014. Při této příležitosti se 23.–24. dubna konala v Praze závěrečná mezinárodní konference projektu. Experti IPN Kvalita zde představili nejdůležitější výsledky své téměř čtyřleté práce.

VÝSTUPY Z KONFERENCE KE STAŽENÍ

Zveme na semináře „Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání – zkušenosti a doporučení“

Seminare_kvalita
15. duben 2014

IPN KVALITA ve dnech 6. a 13. května uspořádá diseminační semináře v oblasti vzdělávání a zvyšování kvality vzdělávací činnosti VŠ (klíčová aktivita 1). Cílem seminářů bude představit metodiku hodnocení a zvyšování kvality vzdělávacího procesu na vysokých školách, která spočívá ve vzájemném propojení definovaných výstupů z učení, způsobů vzdělávání a metod hodnocení.

Seminář – Zajišťování a hodnocení kvality přípravy učitelů v ČR

seminar_kasperske_hory
25. únor 2014

Ve dnech 2. a 3. dubna 2014 se v Kašperských Horách (hotel Šumava) uskuteční seminář klíčové aktivity 1/B – fakulty vzdělávající učitele. Seminář je určen pro rozšířený tým hodnotitelů z pilotního ověřování, řešitelům IPN KVALITA, zástupcům vysokých škol a fakult vzdělávajících učitele, učitelským asociacím, Akreditační komisi, zřizovatelům škol, členům školských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnavatelům atd.

Cílem akce je seznámit vysoké školy a další aktéry v oblasti přípravy učitelů s dosavadními výstupy klíčové aktivity 1/B, umožnit diskusi k výstupům a zajistit poslední úpravy závěrů před ukončením projektu IPN KVALITA.

Mezinárodní workshop umožnil doladit výstupy projektu

mewo_
06. leden 2014

Představit a případně upravit výstupy projektu před jejich finalizací a oficiálním zveřejněním. To bylo cílem dvoudenního mezinárodního workshopu IPN KVALITA, na němž se 4.–5. 12. 2013 v pražském hotelu Diplomat sešlo kolem sto padesáti spolupracovníků a řešitelů projektu. „Tři roky jsme pracovali na řešení projektu víceméně odděleně a dnes je to poprvé, kdy se scházíme dohromady,“ zdůraznila význam společného setkání napříč všemi klíčovými aktivitami projektu doc. Ing. Eva Münsterová, CSc., zástupkyně hlavního odborného garanta projektu.

Proběhlo první zasedání dozorčí rady

dozorci_rada
21. říjen 2013

Dne 16. 10. se konalo ve Velkém zrcadlovém sále zasedání dozorčí rady projektu KVALITA. Úvodní slovo pronesl náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum, Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, který shrnul hlavní přínosy projektu a poukázal na nutnost praktického využití dosažených výsledků. 

Skončily certifikační audity vybraných VŠ

FotkyFoto_54682286_XS
20. září 2013

Ve dnech 11. a 17. 9. 2013 se uskutečnily závěrečné semináře k realizované zakázce Certifikační audity vybraných ITV včetně fakult vzdělávajících učitele a fakult uměleckého zaměření. Pilotních auditů 1. a 2. stupně se zúčastnily čtyři vysoké školy. Externí auditor, Česká společnost pro jakost o.s., na závěrečných seminářích anonymně shrnula zjištění a poznatky, jejichž smyslem bylo ověřit vhodnost metodiky hodnocení postavené na základech modelu ISO 9001.  

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty