Dotazníky SHK - připomínky odborné veřejnosti

FotkyFoto_1980440_XS
29. květen 2012

V průběhu zimního semestru akademického roku 2011/2012 bylo na všech českých veřejných vysokých školách provedeno dotazníkové šetření s názvem „Průzkum hodnocení kvality studia studenty veřejných vysokých škol".

Studentské hodnocení jako takové není na naší scéně vysokoškolského vzdělávání ničím novým, na
jednotlivých fakultách je již desítky let průběžně realizováno, bohužel však není univerzální (není založeno na jednotné metodice) a výsledky jsou proto vzájemně neporovnatelné. Potřeba provádět tyto průzkumy centrálně je tedy zřejmá.

 1. rámci IPN Kvalita byl skupinou na slovo vzatých expertů s vysokou teoretickou odborností za  využití dlouholetých zkušeností ze zahraničí i vlastních teoretických a praktických odborných znalostí,vytvořen dotazník (3 verze – prezenční studium, kombinované studium doktorské studium), který by měl sloužit jako základ (musí být na všech ITV/VŠ dodržen, ale každá škola si bude moci přidat další otázky dle svého uvážení a specifických potřeb) jednotného systému, který
  by měl být přijat na celonárodní úrovni a měl by se stát nedílnou součástí vnitřního hodnocení univerzity. Jako takový by se poté ukládal do celostátního datového úložiště a mezi jinými by měl sloužit jako podklad pro vnější hodnocení kvality dané ITV/VŠ.

Vzhledem k erudovanosti vedoucích expertů této pracovní skupiny, kteří si chtěli ověřit svůj přístup k navrženému komplexnímu a provázanému řešení, tj. záměrně nebyla podoba vytvořeného dotazníku se školami předem konzultována.

Nyní se však za účelem finalizování jeho podoby (po zpracování průzkumem dosažených výstupů) obracíme na celou odbornou veřejnost s žádostí o poskytnutí věcných připomínek k testovaným verzím dotazníků, které naleznete níže.

 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty