Metodika komplexního hodnocení kvality ITV - seminář

27. březen 2012

Dne 27. 3. 2012 se na MŠMT v Praze uskutečnil seminář s názvem Metodika komplexního hodnocení kvality ITV, který byl realizován v rámci KA3 IPN Kvalita.

Na tomto semináři byli zástupci jednotlivých českých vysokých škol škol prostřednictvím níže uvedených tematických celkůseznámeni s principy v projektu IPN Kvalita vytvořené Metodiky komplexního hodnocení kvality ITV.

 • Definice kvality na ITV a její hodnocení
 • Model komplexního hodnocení kvality ITV
 • Vnitřní hodnocení – metody, zpráva vnitřním hodnocení
 • Pilotní ověření\metodiky komplexního hodnocení kvality ITV

V rámci tohoto semináře mimo jiné vystoupil zahraniční konzultant projektu doc. Ing. Emil Helienek, CSc., MBA, který účastníky seznámil s praxí zajišťování a hodnocení kvality na Trent Nottingham University ve Velké Británii, kde působí jako řádný profesor.

Metodika komplexního hodnocení kvality ITV bude v nejbližší době pilotně ověřována na 11ti vybraných českých VŠ. Tento seminář si kladl za cíl seznámit s jejími principy i zástupce škol, které se do tohoto pilotního ověřování zapojovat nebudou.

 

Zápis z tohoto semináře naleznete zde:

 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty