Průzkum problematiky fakult vzdělávajících učitele - zahájení dotazování

27. únor 2012

Průzkum problematiky fakult vzdělávajících učitele

cílem této veřejné zakázky je podat úplný přehled o měřitelných charakteristikách „učitelského stavu" a dále zjistit (cestou dotazování) i požadavky na změnu v přípravě a další profilaci učitelů.

V pondělí 27. února se spouští dotazníkové šetření, a to prostřednictvím elektronického anonymního dotazníku. Realizátorem celého průzkumu (tedy i jeho dotazníkové části) je ACSA (akademické centrum studentských aktivit).

Dotazování se zúčastní několik cílových skupin, které postihují všechny stupně vzdělávání potencionálních budoucích učitelů. Jde jak o studenty posledního ročníku středních škol (tedy potenciální studenty pedagogických oborů), tak i o současné posluchače oborů, které se věnují pedagogice.

Dále jsou zapojeni ředitelé základních, středních a vyšších odborných škol a samotní mladí učitelé, kteří za sebou mají do 3 let praxe.

Další velkou skupinou respondentů jsou vedoucí pracovníci fakult, ústavů a kateder, na kterých se pedagogické obory vyučují. V neposlední řadě jde o zástupce jednotlivých školních inspekcí, krajských úředníků pracujících na školských odborech, členové akreditačních komisí a pracovníci, kteří s dětmi a mládeží pracují v jejich volném čase.

Všechny tyto skupiny bychom rádi požádali o spolupráci při vyplnění elektronického dotazníku, v případě že obdržíte email s žádostí o spolupráci. I Váš názor může přispět ke zvýšení kvalitu přípravy budoucích učitelů.

 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty