Seminář – Pilotní ověření kritérií kvality vysokých škol vzdělávajících učitele

semkval
21. leden 2014

Dne 11. února se v Plzni uskuteční vzdělávací seminář IPN KVALITA pro zástupce fakult vzdělávajících učitele, který je určen hodnotitelům z pilotních vysokých škol (ČVUT, MU, TUL, UHK, UJEP, VŠE, VUT, ZČU) a expertům projektu KVALITA. Cílem semináře je sdílení zkušeností z pilotáže a reflexe připomínek z pilotního ověření.

Níže se na seminář můžete registrovat. 

Termín: 11. 2. 2014

Místo konání: Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni (pavilon 8), Vejprnická 56, Plzeň (www.souepl.cz)

 

PROGRAM

9.00–10.00  Registrace účastníků, občerstvení 
10.00–10.15  Zahájení
10.15–10.30  Cíl a organizace pilotáže 
10.30–11.30  Vystoupení pilotních škol 
11.30-13.00 Seznámení s připomínkami ke kritériím hodnocení, návrhy řešení, diskuze, závěry - 1. část
13.00–14.00 Přestávka, občerstvení
14.00- 15.00 Seznámení s připomínkami ke kritériím hodnocení, návrhy řešení, diskuze, závěry - 2. část
15.00–16.30 Požadavky na učitelské studijní programy – diskuze
16.30–17.00 Přestávka, občerstvení
17.00–18.00 Závěry

 

Praktické informace

Parkovat je možné bezplatně před areálem či uvnitř areálu SOUE.

Areál učiliště se nachází u zastávky tramvaje číslo 2 Internáty, směr Skvrňany. Tramvaj lze využít při příjezdu vlakem, autobusem nebo z centra města.

Zájemcům o ubytování z 10. na 11. 2. či z 11. na 12. lze doporučit:

 1. internát SOUE v Plzni, Vejprnická 56 (ubytování typu „buňka" sociální zařízení společné pro 2 pokoje). Snídani lze obdržet v jídelně učiliště (výdej do 8:00) za 45Kč. Kontakt ing. Libuše Šrámková, tel. 377308235, 602405080, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 2. hotel Central ve středu města (www.central-hotel.cz) jen několik desítek metrů od zastávky tramvaje č. 2, která jezdí do místa jednání. Ceny hotelu vyhovují finančním podmínkám pro hrazení ubytování v rámci cestovního příkazu. Telefon: recepce 377226757, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Doporučujeme včasnou rezervaci.
 3. další plzeňské hotely vhodné zejména pro účastníky, kteří se budou dopravovat autem:

  Angelo (www.vi-hotels.com/en/angelo-pilsen),
  Primavera (www.primaverahotel.cz),
  Parkhotel (www.parkhotel-czech.eu).

 

S případnými dotazy k obsahu semináře se obracejte na Doc. PaedDr. Janu Coufalovou, CSc. ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 377 636 000), na dotazy týkající se ubytování Vám odpoví PaedDr. Josef Kepka, CSc. ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty