Seminář – Zajišťování a hodnocení kvality přípravy učitelů v ČR

seminar_kasperske_hory
25. únor 2014

Ve dnech 2. a 3. dubna 2014 se v Kašperských Horách (hotel Šumava) uskuteční seminář klíčové aktivity 1/B – fakulty vzdělávající učitele. Seminář je určen pro rozšířený tým hodnotitelů z pilotního ověřování, řešitelům IPN KVALITA, zástupcům vysokých škol a fakult vzdělávajících učitele, učitelským asociacím, Akreditační komisi, zřizovatelům škol, členům školských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnavatelům atd.

Cílem akce je seznámit vysoké školy a další aktéry v oblasti přípravy učitelů s dosavadními výstupy klíčové aktivity 1/B, umožnit diskusi k výstupům a zajistit poslední úpravy závěrů před ukončením projektu IPN KVALITA.

Termín: 2. a 3. duben 2014
Místo konání: Wellness&Sport Hotel Šumava*** / Kašperské Hory 375 (Amálino údolí) / 41 92

 

PROGRAM

středa 2. dubna 2014
8:00 – 10:00 Jednání přípravného týmu
10:00 – 12:00 Příjezd účastníků, registrace
12:00 – 13:30 Polední menu / pohoštění
14:00 Zahájení
14:10 – 16:00 Zajišťování a hodnocení kvality vzdělávání učitelů – výstupy IPN Kvalita
16:00 – 16:30 Přestávka
16:30 – 18:00 Zajišťování a hodnocení kvality vzdělávání učitelů - diskuze
18:00 – 19:00 Večerní menu / pohoštění
19:30 – 21:30 Jednání v sekcích

 

čtvrtek 3. dubna 2014
7:00 – 8:00  Snídaně 
8:00 – 9:30  Požadavky na učitelské studijní obory 
9:30 – 10:00  Přestávka 
10:00 – 11:45 Požadavky na učitelské studijní obory – diskuze
11:45 Závěry
12:15 – 13:15 Polední menu
13:30 – 16:30 Pokračování diskuze v sekcích

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

Jednání semináře proběhne v zařízení Ministerstva vnitra Wellness&Sport Hotel Šumava poblíž šumavského města Kašperské Hory.

POHOŠTĚNÍ

Pohoštění začíná 2. dubna poledním menu, týž den pokračuje večerním pohoštěním a končí poledním menu 3. dubna (převážně bufetovým způsobem). Občerstvení v průběhu jednání (káva, čaj, nealko nápoje) je zajištěno. Pohoštění hradí pořadatel semináře.

UBYTOVÁNÍ

Rezervaci ubytování si zajišťuje každý účastník sám na recepci příslušných hotelů. Po sdělení hesla akce „KVALITA“ mu bude rezervováno ubytování podle požadavků a možností hotelů. Ubytování si hradí každý sám v hotovosti či kartou. Je-li účastník akce zaměstnancem projektu IPN KVALITA na DPČ či DPP, bude mu proti cestovnímu příkazu uhrazeno ubytování v maximální výši 1500 Kč/osoba/noc.

1. V místě jednání, tj. v hotelu Šumava.

 • Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a dalším obvyklým vybavením – viz webové stránky hotelu.
 • Jméno případného vybrané(ho) spolubydlící(ho) uvedou zájemci při rezervaci.
 • Cena noclehu (pro tento seminář) se snídaní je 1350 Kč za osobu a noc při ubytování jedné osoby na pokoji, 1200 Kč při ubytování 2 a více osob.
 • Parkování u hotelu je zdarma.
 • Vzhledem ke kapacitě objektu nelze počítat s ubytováním řidičů služebních vozů v tomto hotelu. Ti se mohou ubytovat například v hotelu Kašperk či Park Hotel v Kašperských Horách (cca 2km od místa jednání).

Kontakt:
recepce: 376582421
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+
 www.sumavanet.cz/zsmv

2. V Kašperských Horách Park Hotel
(hotel je od místa jednání vzdálen cca 2km).

 • Jedno a dvoulůžkové pokoje.
 • Cena včetně snídaně je podle vybavení pokoje do 1500 Kč za osobu a noc.
 • Ubytování v tomto hotelu doporučujeme zejména účastníkům, kteří přijedou automobilem. Pro ubytované bez vlastní dopravy bude zajištěna doprava do místa jednání (před zahájením a po skončení) mikrobusem.

Kontakt:
recepce: 376582592
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+
 http://www.parkhotel-sumava.cz 

3. Doporučujeme pro řidiče služebních vozů – hotel Kašperk.

Kontakt:
recepce: 376324113
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.hotelkasperk.cz
 

 

DALŠÍ INFORMACE:

S případnými dotazy k obsahu semináře se obracejte na:
doc. PaedDr. Janu Coufalovou, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 377 636 000, 724 219 853

Na dotazy týkající se ubytování, stravování, příjezdů apod. Vám odpoví:
PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.377 636 670, 606 665 100

 

 

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty

MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE 

 

DOPRAVA DO MÍSTA SEMINÁŘE

/ Automobilem

Doporučujeme cestu přes obec Rejštejn. V Rejštejně je nutné odbočit před mostem směr Červená. Cesta do hotelu Šumava je značená.

/ Hromadnou dopravou

Z místa výjezdu (bydliště účastníka) je nutné se dopravit do Sušice (vlak, autobus) a ze Sušice pokračovat autobusem do zastávky Kašperské Hory, odkud budou účastníci ubytovaní v hotelu Šumava přepraveni mikrobusem do hotelu Šumava (cca 2 km). Při odjezdu tomu bude podobně. Čas svého příjezdu autobusem sdělí účastník v registračním formuláři.

Dopravu si hradí účastník semináře. Je-li účastník akce zaměstnancem projektu IPN KVALITA na DPČ či DPP, bude mu proti cestovnímu příkazu uhrazeno jízdné.