Prakticky orientované semináře KA3 „Komplexní hodnocení kvality VŠ“

seminare-KA3
28. duben 2014

Proběhly diseminační semináře klíčové aktivity 3 „Komplexní hodnocení kvality“. Prakticky orientované semináře si kladly za cíl informovat management vysokých škol i ostatní aktéry vysokého školství v ČR o práci s modelem komplexního hodnocení kvality a o postupu při zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ.

Každý z nabízených seminářů byl zaměřen na rozdílnou problematiku hodnocení kvality VŠ.

Níže naleznete prezentované materiály.

Název semináře

Datum a čas  Město  Místo konání 
Práce s Modelem komplexního hodnocení kvality VŠ 7. 5. 2014

9:00–16:00 

Brno  rektorát VUT v Brně, Štukový sál
Antonínská 1
Sběr a vyhodnocení dat pro účely vnitřního hodnocení kvality VŠ 20. 5. 2014

9:00–16:00

Praha MŠMT, Velký zrcadlový sál
Karmelitská 8
Tvorba Zprávy o vnitřním hodnocení kvality VŠ 26. 5. 2014

9:00–16:00

Praha MŠMT, Velký zrcadlový sál
Karmelitská 8

Registrace na semináře je kapacitně omezena. IPN KVALITA si vyhrazuje právo změny programu či zrušení semináře pro nízkou účast. O případných změnách budou registrovaní zájemci vyrozuměni prostřednictvím
e-mailu.

 

Osnova jednotlivých seminářů:

Seminář č. 1 - Práce s Modelem komplexního hodnocení kvality VŠ

 • Podstata metodiky komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
 • Vysvětlení rámce Modelu komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
 • Postup zavádění Modelu komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ do prostředí vysokých škol v ČR
 • Diskuse a výměna zkušeností

 

Seminář č. 2 - Sběr a vyhodnocení dat pro účely vnitřního hodnocení kvality ITV/VŠ

 • Podstata metodiky komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
 • Postup při vnitřním hodnocení kvality vysokých škol podle Modelu komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
 • Přístup ke sběru dat, identifikace slabých a silných stránek ITV/VŠ
 • Prezentace případové studie identifikace slabých a silných stránek ITV/VŠ
 • Diskuse a výměna zkušeností

 

Seminář č. 3 – Tvorba Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ

 • Podstata metodiky komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
 • Slabé a silné stránky VŠ jako báze pro zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
 • Postup při zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ a její prezentace
 • Příklady prezentace slabých a silných stránek ve Zprávě o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
 • Diskuse a výměna zkušeností

 

 

 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty