Semináře k navržené Metodice komplexního hodnocení kvality VŠ

FotkyFoto_53307001_XS
14. říjen 2013

Projekt IPN KVALITA bude v průběhu října a listopadu 2013 pořádat diseminační semináře, které si kladou za cíl informovat management vysokých škol o navržené Metodice komplexního hodnocení kvality a její realizaci na VŠ.   

V případě zájmu akademické obce plánujeme celkem pět seminářů, jež se vždy uskuteční v některém z regionů ČR tak, aby byla geograficky alespoň částečně pokryta ČR.

V níže uvedeném výčtu máte možnost se registrovat na semináře.

 

Datum  Pořádající VŠ  Město   
24. 10. VUT Brno   
6. 11.  J.E.Purkyně  Ústí nad Labem   
12. 11.  ZČU  Plzeň 
21. 11. VŠ podnikání Ostrava
27. 11. MŠMT Praha

Registrace na semináře je kapacitně omezena, IPN KVALITA si vyhrazuje právo při menším zájmu konkrétní seminář zrušit. V případě nedostatečné kapacity naopak uspořádat semináře další. O případných změnách budou registrovaní vyrozuměni prostřednictvím e-mailu.

 

Program

9.00-9.30  

registrace 
9.30-12.30  1. blok k Metodice komplexního hodnocení kvality
12.30-13.15  oběd 
13.15-16.00  2. blok k Metodice komplexního hodnocení kvality, diskuze, závěr 

 

Osnova bloků

1/  Vnímání kvality organizace – VŠ 
2/  Produkty VŠ a jejich odběratelé 
3/  Komplexní hodnocení kvality (Performance Excelence) 
4/  Metodika hodnocení kvality VŠ 
5/ Model pro hodnocení kvality VŠ
6/ Kritéria hodnocení kvality VŠ
7/ Využití výsledků hodnocení kvality VŠ
8/ Diskuze
 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty