Systém managementu kvality - seminář

23. květen 2012

Dne 23. 5. 2012 se na MŠMT v Praze uskutečnil seminář pro jmenované zástupce jednotlivých ITV s názvem „Systém managementu kvality", který programem navázal na seminář „Hodnocení kvality na VŠ" (9. 2. 2012).

Cílem tohoto semináře bylo zahájení postupného seznamování účastníků ze zásadami managementu kvality v souladu s mezinárodními standardy, které by měly být na českých vysokých školách zavedeny.

Program zahájil zahraniční konzultant projektu doc. Ing. Emil Helienek, CSc., MBA, který účastníky seznámil se systémem monitorování kvality akademických programů na Trent Nottingham University ve Velké Británii, kde působí jako řádný profesor.

Během následujících bloků byla se značnou podporou intenzivní diskuse prezentována následující témata:

  • identifikace procesů v ITV
  • přiřazení organizační struktury – odpovědnost za procesy
  • přiřazení souboru dokumentovaných postupů
  • identifikace zdrojů hlavního procesu vzdělávání
  • monitorování systému managementu kvality

Na závěr semináře byli účastníci seznámeni s dalšími akcemi, které jsou v rámci KA2 IPN Kvalita plánovány. Jednou z těchto akcí bude provedení pilotního auditu na vybraných ITV/VŠ. Tento audit bude realizován na přelomu 2012/2013 dodavatelem vzešlým z výběrového řízení.

Obracíme se na všechny spolupracující ITV/VŠ, aby zvážily své možnosti a nabídly se k prověření svého systému managementu  v rámci pilotního certifikačního auditu (V rámci přípravy k tomuto auditu není nutné, ale nevylučuje se, provádět změny v současném systému managementu – audit poskytne kvalifikovanou zpětnou vazbu a cenné náměty na zlepšování.

Další seminář k této problematice je pláován v termínu 11. 10. 2012.

 
Dále by vás mohlo zajímat