Workshopy: Zaměstnatelnost absolventů VŠ & Systémy managementu kvality

workshopy-ka2
07. květen 2014

Zveme Vás na workshopy klíčové aktivity 2 – Hodnocení kvality v oblasti vzdělávání. Každý z nabízených workshopů bude specializován a monotematicky zaměřen. Pracovní setkání si kladou za cíl informovat zájemce z řad managementu vysokých škol o problematice zaměstnatelnosti absolventů VŠ, druhou tematickou oblast pak budou tvoři otázky ohledně systému managementu kvality.

Na workshopu Zaměstnatelnost absolventů VŠ budou představeny výsledky rozsáhlého terénního průzkumu, který se věnoval problematice hodnocení výstupů ze vzdělávání samotnými absolventy i jejich zaměstnavateli. Workshop Systémy managementu kvality představí finální metodická doporučení IPN KVALITA.

Máte-li zájem, zaregistrujte se, prosím níže, na vybraný workshop:

Název workshopu

Datum a čas  Město  Místo konání 
1. Zaměstnatelnost absolventů VŠ
VÝSTUPY
21. 5. 2014

8:30–16:00

Brno rektorát VUT v Brně, Štukový sál
Antonínská 1
2. Systémy managementu kvality  11. 6. 2014

8:30–16:00

Brno rektorát VUT v Brně, Štukový sál
Antonínská 1

Registrace na workshopy je kapacitně omezena. IPN KVALITA si vyhrazuje právo změny programu či zrušení workshopu pro nízkou účast. O případných změnách budou registrovaní zájemci vyrozuměni prostřednictvím
e-mailu.

 

Výstupy a programová osnova jednotlivých workshopů:

 

Workshop č. 1 – Zaměstnatelnost absolventů VŠ

 • Měření nezaměstnanosti a hodnocení zaměstnatelnosti absolventů VŠ v ČR – shrnutí současného stavu
 • Role měkkých a obecných kompetencí při uplatnění absolventů VŠ na trhu práce
 • Hodnocení současného stavu obecných a měkkých kompetencí absolventů VŠ z pohledu zaměstnavatelů
 • Hodnocení současného stavu obecných a měkkých kompetencí absolventů VŠ z pohledu absolventů VŠ v ČR
 • Rozvoj měkkých a obecných kompetencí v průběhu VŠ studia – stav, příklady z ČR i zahraničí. Rozvoj, měření a hodnocení zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce – návrhy a doporučení
 • Diskuse

 

Měření nezaměstnanosti a hodnocení zaměstnatelnosti absolventů VŠ studia - shrnutí současného stavu / Závěrečná konference
/ Milan Šimek
zhlédnout stáhnout
Role měkkých a obecných kompetencí při uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce a hodnocení jejich současné úrovně
/ Jiří Balcar 
zhlédnout stáhnout
Rozvoj měkkých a obecných kompetencí v průběhu VŠ studia – stav, příklady z ČR a zahraničí, návrhy a doporučení.
/ Zdeněk Karásek 
zhlédnout stáhnout

 

Workshop č. 2 – Systémy managementu kvality

 • Systém managementu kvality – účel a přínosy
 • Mapování procesů – mise, vize, cíle, procesy
 • Výběr a využití indikátorů pro monitorování procesů
 • Dokumentování systému managementu
 • Posuzování shody podle kritérií mezinárodních standardů
 • Diskuse
 
Dále by vás mohlo zajímat

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty