IPN Kvalita finišuje - konference představila výstupy a doporučení

zaverecna-konference
26. duben 2014

Ukončení řešení Individuálního projektu národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání" se blíží – projekt finišuje v červenci 2014. Při této příležitosti se 23.–24. dubna konala v Praze závěrečná mezinárodní konference projektu. Experti IPN Kvalita zde představili nejdůležitější výsledky své téměř čtyřleté práce.

VÝSTUPY Z KONFERENCE KE STAŽENÍ

Konference, které se v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR zúčastnilo na sto osmdesát návštěvníků, sestávala z dopoledních společných bloků a odpoledních jednání ve třech sekcích. Toto rozdělení umožnilo řešitelům IPN Kvalita, aby se vyjádřili ke všem důležitým činnostem, které za dobu trvání projektu v rámci jeho třech klíčových aktivit vykonali. Zároveň vznikl také prostor pro vysoké školy, aby s ostatními sdílely zkušenosti s implementací metodik IPN Kvalita. 

„Spolupráce s vysokými školami si velmi cením,“ vyzdvihla zapojení škol do IPN Kvalita doc. Ing. Eva Münsterová, CSc., zástupkyně hlavního odborného garanta projektu. Na ověřování metodik, které vznikaly v rámci projektu, se jich podílelo pětadvacet. „Výsledky projektu na školách díky tomu zdomácněly. A to je pro mě důvod k optimismu,“ prohlásila Münsterová. 

Výstupy klíčových aktivit

Hlavní metodická doporučení IPN Kvalita představili experti jednotlivých klíčových aktivit během prvního dne konference. Za KA1 poukázala na výstupy v oblasti fakult vzdělávajících učitele doc. PaedDr. Jana  Coufalová, CSc., a doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., shrnul práce na stanovení standardů pro zabezpečení kvality v oblasti vzdělávání. Materiály KA2, které se zabývají systémem managementu kvality na VŠ, popsal doc. Ing. Alois Fiala, CSc. „Naše metodika je určitým návodem, jak vytvořit skutečně funkční systém managementu na vysoké škole,” podtrhl potenciál výsledků KA2. „Respektujeme v ní normu ISO 9001, protože je opravdu užitečná,“ upřesnil povahu metodiky Fiala.

Další koncept z oblasti hodnocení kvality, Model excelence EFQM, zmínila při prezentaci výstupů KA3 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. „Před zahájením prací na metodice komplexního hodnocení kvality jsme provedli širokou komparativní analýzu různých přístupů. Výsledek byl jednoznačný. Model excelence EFQM nám vyšel jako nejvhodnější, a to i s použitelností v prostředí vysokých škol,“ zdůvodnila postup svého týmu. 

Aplikaci Modelu excelence EFQM ocenil také prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D., který na konferenci přicestoval z USA, kde vyučuje management. „Chtěl bych kolegům poděkovat za odvážný krok, protože jde o velice náročný nástroj. To, že využíváme systém, který původně vznikl v podnikové sféře, nicméně odpovídá naší době. Řada univerzit ve světě se již tímto modelem řídí,“ uvedl.

O tom, jak funguje hodnocení kvality na vybraných školách v zahraničí, pohovořilo několik zahraničních hostů ve druhém dni konference. O své zkušenosti se podělili odborníci ze Slovenska, Estonska, Španělska a Anglie. Ve svých příspěvcích se kromě Modelu excelence EFQM zaměřili na řadu dalších témat, jako například zavádění evropských směrnic do systému kvality vysokých škol.

Využití výsledků

Otázkou, která přirozeně provázela prezentaci výstupů IPN Kvalita bylo, jaký bude po ukončení projektu jejich osud. „Výsledky IPN Kvalita předáme zadavateli projektu, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. To rozhodne, jakým způsobem je využije,“ uvedla doc. Münsterová.

„Nelze dopustit, aby se závěrem projektu vše skončilo. Je třeba přesvědčovat ostatní, kteří IPN Kvalita neznají, o přínosech tohoto projektu a kvalitě inovací, které navrhuje,“ apeloval zpravodaj expertní skupiny IPN Kvalita, doc. Jaroslav Pakosta, aby spolupracovníci IPN Kvalita šířili informace o projektu a jeho výstupech. 

 

Prezentace z konference si můžete prohlédnout níže. Závěrečné metodiky IPN Kvalita najdete v elektronické podobě na tomto webu v průběhu července a srpna 2014.

 

Vyhledávejte ve výstupech závěrečné konference projektu

  

1. DEN KONFERENCE

Základní informace o projektu / Závěrečná konference
/ Eva Münsterová 
zhlédnout stáhnout
Zvyšování kvality vzdělávacího procesu – metodická doporučení Fakulty připravující učitele
/ Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. 
zhlédnout stáhnout
Stanovení cílů pro zabezpečení kvality v oblasti vzdělávání [KA1]
/ Expertní skupina KA1-A 
zhlédnout stáhnout
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
/ doc. Ing. Alois Fiala, CSc. 
zhlédnout stáhnout
Excelence v prostředí VŠ a metodika hodnocení její úrovně – doporučení KA3
/ Růžena Petříková, Jaroslav Nenadál, Milan Hutyra, David Vykydal 
zhlédnout stáhnout
Zajišťování kvality přípravy učitelů [KA1]
/ Expertní tým KA1B 
zhlédnout stáhnout
Provázanost výstupů z učení a způsobů vzdělávání a hodnocení [KA1]
/ PhDr. Eva Pasáčková, CSc. 
zhlédnout stáhnout
Provázanost výstupů z učení a způsobů vzdělávání a hodnocení: doporučení pro vyučující [KA1]
/ Expertní tým KA1-A 
zhlédnout stáhnout
Kvalita vzdělávacího procesu s ohledem na etické aspekty [KA2]
/ Vlasta Krupková 
zhlédnout stáhnout
Vytváření podmínek pro talentované studenty na vysokých školách [KA2]
/ Eva Vondráková 
zhlédnout stáhnout
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení [KA2]
/ Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. 
zhlédnout stáhnout
Prověřování QMS ITV podle ISO 9001 [KA2]
/ Ing. Anna Krásová 
zhlédnout stáhnout
Akreditační systém v oblasti posuzování shody [KA2]
/ Ing. Jiří Růžička, MBA 
zhlédnout stáhnout
Certifikační audity vybraných ITV [KA2]
/ Ing. Miroslav Jedlička, Ing. Petr Koten, Ing. Eliška Michálková, Ing. Romana Hofmanová, Ing. Alena Plášková, CSc., Ing. Ondřej Hykš 
zhlédnout stáhnout
Význam a validita EFQM přístupu v hodnocení kvality VŠ [KA3]
/ Milan Zelený
zhlédnout stáhnout
Ověřování metodiky komplexního hodnocení kvality na vybraných VŠ v České republice [KA3]
/ Růžena Petříková, Jaroslav Nenadál, Milan Hutyra, David Vykydal  
zhlédnout stáhnout
Metodika vnitřního hodnocení kvality ITV/VŠ [KA3]
/ Jaroslav Nenadál, David Vykydal, Milan Hutyra, Růžena Petříková 
zhlédnout stáhnout
Navigační mapa výstupů z IPN Kvalita / Pro vedení ITV/VŠ zhlédnout stáhnout
Navigační mapa výstupů z IPN Kvalita / Řešitelská úroveň zhlédnout stáhnout

 

2. DEN KONFERENCE

Význam a validita navrhovaných prístupov k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu
/ Jaroslava Stašková (SR) 
zhlédnout stáhnout
Prečo sa Slovensko zapojilo do projektu OECD AHELO a čo mu to prinieslo
/ doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, SR 
zhlédnout stáhnout
Implementácia európskych noriem a smerníc (ESG) do systému kvality vysokejškoly
/ doc. PaedDr. Marcela Verešová, Ph.D., Univerzita Konštantína, Filozofa v Nitre, SR 
zhlédnout stáhnout
Accreditationin GB
/ doc. Ing. Emil Helienek, MBA, Ph.D. 
zhlédnout stáhnout
Quality Assurance and Evaluation in the Tertiary Education System
/ Juan J. Perez 
zhlédnout stáhnout
Improving Quality Management in Higher Education Using the European Foundation for Quality Management ExcellenceModel
/ Anneli Lorenz 
zhlédnout stáhnout
Výsledky a efekt implementácie CAF na VŠ v SR
/ / Iveta PAULOVÁ, Miroslav HRNČIAR 
zhlédnout stáhnout
IPN „Zajišťování a hodnocení kvality vsystému terciárního vzdělávání“
/ prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA  
zhlédnout stáhnout
Provázanost výstupů z učení a způsobů vzdělávání a hodnocení: doporučení pro vedení škol a vzdělávací politiku [KA1]
/ Expertní skupina KA1-A 
zhlédnout stáhnout
Pilotní implementace –Vysoké učení technické Brno [KA1]
/ prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. 
zhlédnout stáhnout
PIMPLK KA 01 na VŠH [KA1]
/ RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA 
zhlédnout stáhnout
Hodnocení vysokých škol vzdělávajících učitele [KA1]
/ Jana Vaňková 
zhlédnout stáhnout
Hodnocení vysokých škol vzdělávajících učitele [KA1]
/ PhDr. Eva Pasáčková, CSc. 
zhlédnout stáhnout
Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol v ČR [KA2]
/ Milan Šimek, Jiří Balcar, Zdeněk Karásek 
zhlédnout stáhnout
Externí hodnocení kvality na VŠ s využitím názoru studentů [KA2]
/ Stanislav Ježek, Jiří Mareš 
zhlédnout stáhnout
Monitorování procesů v ITV [KA2]
/ Aleš Nosek 
zhlédnout stáhnout
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků [KA2]
/ doc. RNDr. Jana Talašová, CSc., Jan Stoklasa 
zhlédnout stáhnout
RUV [KA2]
/ Miloslav Klíma, Jana Talašová 
zhlédnout stáhnout
Strukturované studium v ČR [KA2]
/ Josef Beneš 
zhlédnout stáhnout
Sběr dat pro účely vnitřního hodnocení kvality ITV/VŠ [KA3]
/ Jaroslav Nenadál, David Vykydal, Milan Hutyra, Růžena Petříková 
zhlédnout stáhnout
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ [KA3]
/ Jaroslav Nenadál, David Vykydal, Milan Hutyra, Růžena Petříková 
zhlédnout stáhnout
Implementace výsledků IPN Kvalita [KA3]
/ Hana Žufanová 
zhlédnout stáhnout
Systém akreditačního řízení [KA3]
/ JUDr. Mgr. Marek Hodulík 
zhlédnout stáhnout
 

ROZCESTNÍK FINÁLNÍCH VÝSTUPŮ IPN KVALITA

Metodická doporučení IPN KVALITA

Projekt IPN KVALITA vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.

Možnosti využití výstupů IPN KVALITA

Možnosti uplatnění výstupů IPN KVALITA jsou v tomto schématu děleny do 6 oblastí na základě kriteriálního rámce adaptovaného EFQM Modelu Excellence. Projekt své výstupy člení do několika základních kritérií, která věcně kopírují oblasti, na něž by se instituce terciárního vzdělávání / vysoké školy měly zaměřit, pokud chtějí dlouhodobě dosahovat excelentních výsledků.

Mimo hlavní metodická doporučení IPN KVALITA obsahuje tato „navigační mapa“ i dílčí studie či analýzy zpracované v rámci projektu (2010–2014).

Vedení ITV/VŠ

 1. Systémové předpoklady zajišťování kvality
  a/ Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
  b/ Systém managementu kvality ITV/VŠ
 2. Zvyšování kvality vzdělávacího procesu z pozice vedení ITV/VŠ
 3. Hodnocení kvality VŠ vzdělávajících učitele
 4. Metodika komplexního hodnocení
  a/ Metodika komplexního hodnocení ITV/VŠ
  b/ Metodická příručka pro vnitřní a vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu

Lidé

 1. Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků

Zdroje / nástroje / partnerství

 1. Zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů
 2. Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  a/ Vzorová zpráva o vnitřním hodnocení kvality
  b/ Souhrn silných a slabých stránek
 3. Proforma formuláře
  a/ Kritéria 1–5 Nástroje a prostředky
  b/ Kritéria 6–9 Výsledky
 4. Dotazník pro hodnocení kvality ITV

Strategie

 1. Akreditace
 2. Stanovení KPI

Procesy

 1. Studie strukturované studium
 2. Provázanost z výstupů učení, způsobů vzdělávání a hodnocení
 3. Zajišťování kvality přípravy učitelů
 4. a/ Přidaná hodnota studia
  b/ Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
 5. Studentská hodnocení
  a/ Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
  b/ Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol

Společnost

 1. Kvalita a etika ve vzdělávání
 2. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
 3. Zvyšování kvality vzdělávání ITV/VŠ z pozice vzdělávací politiky
 4. Kvalita péče o nadané studenty

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE 

Konferenční centrum se nachází na Praze 4 v Krči, v areálu Ústavů Akademie věd ČR, v blízkosti Thomayerovy nemocnice a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). 

 

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST ÚSTAVU MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR

Bezbariérová konferenční budova Ústavu molekulární genetiky AV ČR je dostupná autem i hromadnou dopravou -  www.kcumg.cz

/ Automobilem

Souřadnice GPS pro snadnější orientaci: Loc: 50.017854, 14.466685 (vjezd do areálu)

Díky poloze poblíž městského okruhu je konferenční centrum snadno dostupné z centra města i z hlavních dálničních tahů.

Autem lze vjet přímo do areálu AV ČR a zaparkovat před samotným konferenčním centrem.

/ Hromadnou dopravou

Nejlepší dopravní spojení při využití MHD z místa „Hlavní nádraží":

Po příjezdu na Hlavní nádraží nastoupíte ve vestibulu na metro „C" ve stejnojmenné stanici a pojedete směr Háje. Vystoupíte na zastávce Kačerov, dáte se jediným výstupem z vestibulu metra a nastoupíte do autobusu č. 114, ze kterého vystoupíte na zastávce Ústavy akademie věd, která se nachází kousek od vrátnice Ústavů AV ČR (cca 15 metrů). Při návaznosti spojení trvá cesta cca 25 minut. Trasy MHD, ceník jízdného a jízdní řády naleznete na www.dpp.cz.

Při vstupu do areálu účastníci projdou vrátnicí, kde sdělí své jméno a účel návštěvy areálu (konference IPN KVALITA). Areál je dále přehledně značen, cesta pěším do konferenčních prostor potrvá cca 5 minut.

 

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si účastníci sjednávají samostatně. Nabízíme však hotely v blízkosti konání akce:

Například:

Rezidence Emmy
+ www.emmy.cz
Hotel se nachází v těsné blízkosti místa konání akce. Cesta MHD trvá cca 2 minuty (možnost dojít i pěšky).

Hotel Panorama
+ www.panoramahotelprague.com/home
Hotel se nachází v těsné blízkosti metra linky C „Pankrác". Cesta MHD do místa konání akce trvá do 15 minut.

Hotel ILF
www.hotel-ilf.cz
Hotel leží kousek od stanice metra C „Budějovická". Cesta MHD na konferenci trvá cca 12 minut.

V případě dotazů se obracejte na darina.skodova@msmt.cz

 

 


Videoreportáž z workshopu [prosinec 2013]